Informatii Actionari

Documente AGOA 2013

1- 2 aprilie

1. Convocator AGOA aprilie 2013
2. Procura Speciala aprilie 2013
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta
4. Proiect de Hotarare aprilie 2013
5. Alte documente:
5.1 Nota de fundamentare tehnico-economica de prelungire produs bancar BCR
5.2 Plan de masuri redresare ROMAERO-sinteza
5.3 Nota de fundamentare pentru garantii aferente credite Banca Transilvania
5.4 Referat de valorificare prin vanzare a 89 “Unitati locative”
5.5 Adresa ME_OPSPI, SIF, FP
6. Hotarare AGOA 1-2 aprilie 2013

29 aprilie

1. Convocator AGOA 29 aprilie 2013
2. Procura Speciala 29 aprilie 2013
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta 29 aprilie
4. Proiect de Hotarare 29 aprilie 2013
5. Situatia financiara anuala pentru anul 2012
6. Raport audit extern 2012
7. Raport anual CNVM nr.1/2006 pentru exercitiul financiar 2012
8. Hotarare AGOA 29 aprilie 2013

8-9 iulie

1. Convocator AGOA 8-9 iulie 2013
2. Procura Speciala 8 9 iulie 2013
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta 8-9 iulie
4. Proiect de Hotarare 8-9 iulie 2013
5. Documente sedinta : Nota de fundamentare teh.economica
6. Hotarare AGOA iulie 2013

12 august

1. Convocator AGOA 12 august 2013
2. Procura Speciala 12 august 2013
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta 12 august 2013
4. Proiect de Hotarare 12 august 2013
5. Lista de candidati completare 12 august 2013
6. Hotarare AGOA 12 august 2013

28 octombrie

1. Convocator AGOA 28 octombrie 2013-completat
2. Procura Speciala 28 octombrie 2013-completat
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta 28 octombrie 2013-completat
4. Proiect de Hotarare 28 octombrie 2013 – completat
5. Nota de fundamentare tehnico-economica
6. Referat privind stabilirea nivelului remuneratiei membrilor CA , AGA si Directorului General conform OG nr. 26/2013
7. Lista de candidati octombrie 2013
8. Hotarare AGOA 28 octombrie 2013

12 decembrie

1. Convocator AGOA 12 decembrie 2013
2. Procura Speciala AGOA 12 decembrie 2013
3. Formular de buletin de vot prin corespondenta 12 decembrie 2013
4. Proiect de Hotarare AGOA 12 decembrie 2013
5. Nota de fundamentare privind rectificarea BVC pentru anul 2013
6. Contract cadru
7. Criterii de performanta
8. Lista de candidati
9. Hotararea AGOA Nr.7
10.Hotararea AGOA Nr.8