Informatii Actionari

Documente AGOA 2016

11 IANUARIE

1. Convocator AGA

2. Imputernicire Speciala

3. Buletin de vot prin corespondenta

4. Proiect de hotarare

5. Plan de disponibilizare 2015-2018

6. Hotarare AGOA nr. 1.2016

5 IULIE

1. Convocator AGA

2. Imputernicire Speciala

3. Buletin de vot prin corespondenta

4. Proiect de hotarare

5. Lista de candidati CA

6. Situatie financiara 2015

7. Note explicative_Sit. fluxului de numerar_ Sit. modif. in capit. proprii_Bilant 2015

8. Raport CA an 2015

9. Sinteza Plan Disponibilizare

10. Rezumat Plan de reorganizare-redresare Romaero 2016

11. Raportul Auditoriului Independent asupra Situatiilor Financiare

12. Hotarare AGOA 2016 nr.2

13. Hotarare AGOA 2016 nr.3

14. Hotarare AGOA 2016 nr.4

15. Hotarare AGOA 2016 nr.5

 

19 SEPTEMBRIE

1.Convocator AGA

2.Formular buletin de vot prin corespondenta

3.Imputernicire Speciala

4.Proiect de hotarare

5. Convocator AGA modificat

6. Formular buletin vot -modificat

7.Imputernicie speciala-modificat

8.Proiect de hotarare-modificat

9.Raport Adm.2015

10.Sit.financiara 2015

11. Note explicative si flux numerar

12. Hotarare AGA nr.6

31 OCTOMBRIE – 01 NOIEMBRIE

1.1 Convocator AGA

1.2 Convocator AGA completat

2. 1 Imputernicire speciala

2.2 Imputernicire speciala completata

3.1 Formular buletin de vot

3.2 Formular buletin de vot completat

4. 1 Proiect de hotarare

4.2 Proiect de hotarare completat

5.H.G de aprobare BVC si Planul de investitii 2016

6. Referat continuare finantare BCR

7. BVC rectificat

8. Planul de investitii 2016 rectificat

9. Hotarare Nr.7

19-20 DECEMBRIE

1.Convocator AGA

2. Imputernicire Speciala

3. Formular buletin de vot

4. Proiect de Hotarare

5. Hotarare Nr.9